صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

آینه فرهنگ

شنبه تا پنجشنبه در ايام نوروز ساعت از ساعت 15:15 به مدت 30 دقيقه

زمان پخش:شنبه تا پنجشنبه در ایام نوروز ساعت

ساعت پخش برنامه:15:15

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

بررسی مهمترین رخدادها، دستاوردها و موفقیت های فرهنگی در سال 1395

بررسی مهمترین رخدادها، دستاوردها و موفقیت های فرهنگی در سال 1395

همکاران ما