صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه در ایام نوروز ساعت از ساعت 15:15 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا پنجشنبه در ایام نوروز ساعت

ساعت پخش برنامه: 15:15

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

بررسی مهمترین رخدادها، دستاوردها و موفقیت های فرهنگی در سال 1395

بررسی مهمترین رخدادها، دستاوردها و موفقیت های فرهنگی در سال 1395

همکاران ما