صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز در ایام نوروز از ساعت ساعت 12:30 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: هر روز در ایام نوروز

ساعت پخش برنامه: ساعت 12:30

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

معرفی ابنیه های تاریخی کمتر شناخته شده برای گردشگران

معرفی ابنیه های تاریخی کمتر شناخته شده برای گردشگران

همکاران ما