صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز در ايام نوروز از ساعت ساعت 12:30 به مدت 15 دقيقه

زمان پخش:هر روز در ایام نوروز

ساعت پخش برنامه:ساعت 12:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

معرفی ابنیه های تاریخی کمتر شناخته شده برای گردشگران

معرفی ابنیه های تاریخی کمتر شناخته شده برای گردشگران

همکاران ما