بهار را ورق بزن هر روز از ساعت 08:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

بهار را ورق بزن

بهار را ورق بزن

مروری بر رویدادهای كتاب در سال 95- پیشنهاد كتابخوانی در ایام نوروز

مروری بر رویدادهای كتاب در سال 95- پیشنهاد كتابخوانی در ایام نوروز

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 08:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بهار را ورق بزن