صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 08:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 08:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

مروری بر رویدادهای کتاب در سال 95- پیشنهاد کتابخوانی در ایام نوروز

مروری بر رویدادهای کتاب در سال 95- پیشنهاد کتابخوانی در ایام نوروز

همکاران ما