سپیده رهایی جمعه 22 بهمن از ساعت 9 تا 12 ظهر به مدت 3 ساعت

رادیو فرهنگ

سپیده رهایی

سپیده رهایی

ویژه برنامه 22 بهمن رادیو فرهنگ

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه 22 بهمن

ساعت پخش برنامه: 9 تا 12 ظهر

مدت برنامه:3 ساعت

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
سپیده رهایی