صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز در ایام نوروز ساعت از ساعت 07:00 به مدت 40 دقیقه

زمان پخش:هر روز در ایام نوروز ساعت

ساعت پخش برنامه:07:00

مدت برنامه:40 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

معرفی اماکن تاریخی ثبت شده در یونسکو- فرهنگ گردشگری تاریخی و رابطه معماری با سبک زندگی

معرفی اماکن تاریخی ثبت شده در یونسکو- فرهنگ گردشگری تاریخی و رابطه معماری با سبک زندگی

همکاران ما