بهار گردی هر روز در ایام نوروز ساعت از ساعت 07:15 به مدت 40 دقیقه

رادیو فرهنگ

بهار گردي

بهار گردی

معرفی اماكن تاریخی ثبت شده در یونسكو- فرهنگ گردشگری تاریخی و رابطه معماری با سبك زندگی

معرفی اماكن تاریخی ثبت شده در یونسكو- فرهنگ گردشگری تاریخی و رابطه معماری با سبك زندگی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز در ایام نوروز ساعت

ساعت پخش برنامه: 07:15

مدت برنامه:40 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بهار گردی