صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز در ایام نوروز ساعت از ساعت 07:00 به مدت 40 دقیقه

زمان پخش: هر روز در ایام نوروز ساعت

ساعت پخش برنامه: 07:00

مدت برنامه: 40 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

معرفی اماکن تاریخی ثبت شده در یونسکو- فرهنگ گردشگری تاریخی و رابطه معماری با سبک زندگی

معرفی اماکن تاریخی ثبت شده در یونسکو- فرهنگ گردشگری تاریخی و رابطه معماری با سبک زندگی

همکاران ما