صدای برگ و باران شنبه - دوشنبه - پنجشنبه - جمعه از ساعت 11:00 الی 12:15 به مدت 75 دقیقه

رادیو فرهنگ

صداي برگ و باران

صدای برگ و باران

فرهنگ مردم، شعر خوانی، موسیقی، معرفی كتاب، نظرات و پیشنهادات مخاطبان رادیو فرهنگ و ...

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه - دوشنبه - پنجشنبه - جمعه

ساعت پخش برنامه: 11:00 الی 12:15

مدت برنامه:75 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
صدای برگ و باران