چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت یك ساعت

رادیو فرهنگ

درس فلسفه

درس فلسفه

آموزش و تشریح فلسفه ی كانت به زبان ساده و روان (درس فلسفه دكتر حدادعادل)

آموزش و تشریح فلسفه ی كانت به زبان ساده و روان (درس فلسفه دكتر حدادعادل)

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 16:00

مدت برنامه:یك ساعت

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
درس فلسفه