صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 17 تا 17:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 17 تا 17:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

آشنایی با وضعیت ترجمه در ایران، جدیدترین آثار ترجمه شده در بازار نشر

همکاران ما