صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

کیمیای کلمات

سه شنبه از ساعت 21:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش:سه شنبه

ساعت پخش برنامه:21:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

معرفی و بررسی متون کهن ادب فارسی به همراه پژوهش های معاصری که درباره این آثار نگاشته شده اند.

همکاران ما