كیمیای كلمات جمعه هرهفته از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

كيمياي كلمات

كیمیای كلمات

معرفی و بررسی بخش تعلیمی متون نثر كهن ادب پارسی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه هرهفته

ساعت پخش برنامه: 13:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
كیمیای كلمات