صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: دوشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 16:00

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

بررسی اشعار شاعران معاصر ایران

همکاران ما