صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز هفته از ساعت 13:15 دقیقه به مدت 15 دقیقه

زمان پخش:هر روز هفته

ساعت پخش برنامه:13:15 دقیقه

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

بررسی زندگی و اشعار شاعران کلاسیک، شعر اقوام ، شعر جهان ، شعر غنایی و شعر کودک

بررسی زندگی و اشعار شاعران کلاسیک، شعر اقوام ، شعر جهان ، شعر غنایی و شعر کودک