صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز هفته از ساعت 13:15 دقیقه به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: هر روز هفته

ساعت پخش برنامه: 13:15 دقیقه

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

بررسی زندگی و اشعار شاعران کلاسیک، شعر اقوام ، شعر جهان ، شعر غنایی و شعر کودک

بررسی زندگی و اشعار شاعران کلاسیک، شعر اقوام ، شعر جهان ، شعر غنایی و شعر کودک

همکاران ما