چاپ اول شنبه ، دوشنبه و جمعه از ساعت 12:45 به مدت 30 دقیقه

چاپ اول

معرفی تازه‌های نشر و گفت‌وگو با ناشران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه ، دوشنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 12:45

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000558

عوامل برنامه

دسترسی سریع
چاپ اول