صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ، دوشنبه و جمعه از ساعت 10:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش:شنبه ، دوشنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه:10:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000558
ایمیل برنامه:

معرفی تازه‌های نشر و گفت‌وگو با ناشران