صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ، دوشنبه و جمعه از ساعت 12:45 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: شنبه ، دوشنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 12:45

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000558

معرفی تازه‌های نشر و گفت‌وگو با ناشران