قدم زدن در كلمات شنبه، دوشنبه، پنج شنبه و جمعه از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

قدم زدن در كلمات

قدم زدن در كلمات

آخرین رویدادهای كتاب ایران و جهان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه، دوشنبه، پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 10:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
قدم زدن در كلمات