صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 22 به مدت فواصل پخش

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 22

مدت برنامه: فواصل پخش

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

آنچه شما می گویید در : یک پاسخ ، یک پاداش

<br> یک پاسخ ، یک پاداش ، برنامه ای است که از ساعت 22 هر شب تا 22 شب بعد در فواصل پخش رادیو فرهنگ ، روی آنتن می رود . این برنامه هر شب با طرح یک پرسش <br> ، از شنوندگان پاسخ های مناسب را دریافت میکند و در پایان شب نام برنده را اعلام میکند

همکاران ما