كتاب فرهنگ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18:15 تا 19:15 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

كتاب فرهنگ

كتاب فرهنگ

معرفی و بررسی كتاب، برنامه ای زنده از گروه كتاب رادیو فرهنگ

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 18:15 تا 19:15

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
كتاب فرهنگ