بزرگداشت نظامی گنجوی

بزرگداشت نظامی در برنامه پنج گنج

1400/10/29
|
13:11

حكیم ابومحمد الیاس بن یوسف بن زكی ابن مؤید نظامی شاعر معروف ایرانی در قرن ششم هجری قمری است. وی بین سالهای 530 تا 540 هجری قمری در شهر گنجه متولد شد. وی از فنون حكمت و علوم عقلی و نقلی و طب و ریاضی و موسیقی بهره‌ای كامل داشته و از علمای فلسفه و حكمت به شمار می‌آمده است. مهمترین اثر وی «پنج گنج» یا «خمسه» است. دیوان اشعار او مشتمل بر قصاید، غزلیات، قطعات و رباعیات است. وی بین سالهای 599 تا 602 هجری قمری وفات یافت.

دسترسی سریع