در مسیر توسعه

بررسی عملكرد قانون استفاده متوازن از امكانات برای ارتقای مناطق كم تر توسعه یافته با حضور دكتر خدا بخشی، نماینده مجلس ، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس،دكتر علیرضا صالح معاون امور استان ها،دكتر علیرضا نعمتی مدیر كل امور استان ها در مجلس...

1400/10/06
|
11:10
دسترسی سریع