در مسیر توسعه

بررسی عملکرد قانون استفاده متوازن از امکانات برای ارتقای مناطق کم تر توسعه یافته با حضور دکتر خدا بخشی، نماینده مجلس ، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس،دکتر علیرضا صالح معاون امور استان ها،دکتر علیرضا نعمتی مدیر کل امور استان ها در مجلس...

1400/10/06
|
11:10
دسترسی سریع