نخستین همایش ملی ایران جغرافیای مهربانی

تصاویر برگزاری نخستین همایش ملی ایران جغرافیای مهربانی در دانشگاه حکیم سبزواری در سبزوار

1399/12/09
|
12:16
دسترسی سریع