تصاویری از شركت‌كنندگان در بخش بزرگسال پنجمین جشنواره پرده خوانی و نقالی غدیر مباهله

پنجمین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی غدیر

1401/04/29
|
8:45
دسترسی سریع