صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقهاحمدکاظمی موسوی چهارشنبه 10 آبان در برنامه شب های فرهنگ از تجربه دموکراسی در خاورمیانه و امکان به کار گرفته نهاد در این تجربه و بازشناسی مفاهیم دادرسی، جهاد و حقوق بشر در اسلام خواهد گفت.

برنامه های شب های فرهنگ ، چهارشنبه کاری از گروه تاریخ و اندیشه است که ساعت 23 با موضوع تاریخ ایران باستان از رادیو فرهنگ پخش می شود .

در این برنامه دکتر احمد موسوی کاظمی تاریخ شناس، نویسنده، پژوهشگر دینی که نویسنده کتاب «نگاهی به نهادهای سنتی و آیین‌های بومی ایران: جستارهایی در حقوق، تاریخ و فرهنگ ایران» است در این برنامه مباحث مطرح شده در این کتاب را بازگو می کند.

کتاب مذکور شامل شانزده مقاله است که در سه بخش تحت عنوان شناخت نهادهای سنتی، آیین‌های بومی ایران، بازتاب سنت و معنویت در ادبیات تألیف و تدوین شده است. در بخش نخست سه مقاله به مسائلی چون خاستگاه قدرت و عناصر سازنده اقتدار در اسلام وسپس چگونگی شکل‌گیری نهاد مرجعیت تقلید در جامعه مذهبی شیعه را مشخصاً مطرح می‌کنند. پنج مقاله بعدی از تجربه دموکراسی در خاورمیانه و امکان به کار گرفته نهاد در این تجربه و بازشناسی مفاهیم دادرسی، جهاد و حقوق بشر در اسلام گفت‌وگو می‌کنند و در این راستا تلقی اندیشه گران مسلمان از اصول حقوق بشر، مفهوم جهاد و چگونگی داش‌ها و جاهل‌ها در دو رویداد 29 مرداد و 15 خرداد، پایه‌های اقتصادی و اجتماعی بازار و مسجد و زوال قدرت اجرایی دولت دکتر مصدق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه شب های فرهنگ را به تهیه کنندگی امیررضا راز از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 و ای ام ردیف 585 بشنوید.

مرتبط با این خبر

  • تاریخ جاهل ها و لات های تهران در شب های فرهنگ

  • قیام امام حسین (ع) به روایت دکتر رجبی دوانی