صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ دربرنامه شب های فرهنگ سه شنبه 25 مهر؛ تاریخ جاهل ها و لات های تهران و نقش آن ها در اتفاقات مهم سیاسی ایران را بررسی می کند.

برنامه های شب های فرهنگ ، چهارشنبه کاری از گروه تاریخ و اندیشه است که ساعت 23 با موضوع تاریخ ایران باستان از رادیو فرهنگ پخش می شود .

در این برنامه دکتر احمد موسوی کاظمی تاریخ شناس، نویسنده، پژوهشگر دینی) کارشناس برنامه خواهد بود تا حضور اراذل و اوباش و جاهل های تهران در تاریخ ایران و تاثیر تاریخی آنان در اتفاقات مهم سیاسی ایران ، را بررسی کند. چرا که این قشر در تاریخ ایران از دوره ناصرالدین شاه قاجار به بعد نقش بسیار موثری داشته‌اند.
برنامه شب های فرهنگ را به تهیه کنندگی امیررضا راز از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 و ای ام ردیف 585 بشنوید.

مرتبط با این خبر

  • نقش نهادهای سنتی و آیین‌های بومی ایران به روایت احمدکاظمی موسوی

  • قیام امام حسین (ع) به روایت دکتر رجبی دوانی