صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:15 به مدت 30 دقیقه

نقد و بررسی کتاب «به دانش بزرگ و به همت بلند» جشن نامه استاد احمد سمیعی گیلانی نوشته سایه اقتصادی نیا سه شنبه 28 فرروردین در برنامه کیمیای کلمات معرفی و نقد و بررسی می شود.

برنامه کیمیای کلمات کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ است که سه شنبه ساعت 17 به بررسی متون کهن ادب فارسی و پژوهش ها و کتاب هایی که در زمینه این آثار نگاشته شده اند، اختصاص دارد.


دکتر بهرام پروین گنابادی (پژوهشگر، نویسنده و منتقد ادبی) که به عنوان کارشناس مجری با این برنامه همکاری دارد،
درباره کتاب «به دانش بزرگ و به همت بلند» کتاب درباره جشن نامه استاد احمد سمیعی گیلانی نوشته سایه اقتصادی نیا صحبت می کند.
نکوداشت احمد سمیعی نمونه موفق یکی از همین همایش‌هاست چرا که بسیاری از محققان و ادیبان و نویسندگان به پاس این چهره ماندگار مقالات و نوشته‌های خود را سر و سامانی دادند یا به همین انگیزه بسیاری بزرگان کاری انجام داده‌اند درخور نام و مرتبه‌ او.
عنوان «به دانش بزرگ و به همت بلند» انصافا برازنده‌ منش و شخصیت ادبی سمیعی گیلانی است؛کتابی که به همت سایه اقتصادی‌نیا به زیور طبع آراسته شده؛ کوشش‌گری که بسیاری از نوشته‌ها و مقالات و ترجمه‌های استادش را پیش از این نیز جمع‌آوری کرده است.

این برنامه به تهیه کنندگی طاهره جولانی و با اجرای نرگس اصفهانی تقدیم علاقه مندان می شود.

مرتبط با این خبر

  • عطار نیشابوری به روایت دکتر حسن بلخاری

  • کتاب «صنعت شادی» از برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند

  • کتاب «صنعت شادی» نقد و بررسی می‌شود

  • نشست نقد و بررسی کتاب «درآمدی به فلسفه ذهن»

  • منشآت خاقانی با سخنرانی دکتر محمد روشن

  • نقد و بررسی کتاب «وضع بشر» را بشنوید

  • درباره الهی نامه عطار بشنوید

  • نگاه حافظ به خاقانی با سخنرانی دکتر بهادر باقری

  • توفان و جهش روحی در تفکر فلسفه آلمان

  • «مجموعه رسائل فلسفی کندی» به روایت دکتر یوسف ثانی