صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:15 به مدت 30 دقیقه


سخنرانی کریم زمانی که شرح او بر مثنوی معنوی از جمله پرشمارترین شرح‌های مثنوی به شمار می‌رود، درباره حرکت در اندیشه مولوی از رادیو فرهنگ پخش می شود.

کریم زمانی چند سالی است که شرح خود بر دیوان کبیر شمس تبریزی اثر سترگ مولانا را آغاز کرده و تا کنون نیمی از این کتاب را به صورت بیت به بیت شرح و تفسیر کامل کرده است.
در برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند این هفته که تا چهارشنبه 9 اسفند هر روز به پخش سخنرانی وی اختصاص دارد، حرکت در اندیشه مولوی تحلیل و تفسیر می شود.


برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 13 از رادیو فرهنگ پخش می شود و به پخش سخنرانی های فرهنگ، هنری و ادبی اختصاص دارد.

مرتبط با این خبر

  • عطار نیشابوری به روایت دکتر حسن بلخاری

  • کتاب «صنعت شادی» از برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند

  • کتاب «صنعت شادی» نقد و بررسی می‌شود

  • نشست نقد و بررسی کتاب «درآمدی به فلسفه ذهن»

  • منشآت خاقانی با سخنرانی دکتر محمد روشن

  • نقد و بررسی کتاب «وضع بشر» را بشنوید

  • درباره الهی نامه عطار بشنوید

  • نگاه حافظ به خاقانی با سخنرانی دکتر بهادر باقری

  • توفان و جهش روحی در تفکر فلسفه آلمان

  • «مجموعه رسائل فلسفی کندی» به روایت دکتر یوسف ثانی