از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

خبر روابط عمومي

تقدیر از نویسنده ‌كارشناس حوزه تاب آوری در رادیو فرهنگ

محمدرضا مقدسی موسس و مدیر خانه تاب آوری با حضور در دفتر شبكه رادیویی فرهنگ برای حضور اثربخش در برنامه صبح به وقت فرهنگ و‌ارائه نكات ارزنده برای تاب آوری مورد تقدیر قرار گرفت

1399/11/05
|
13:35

حسین نعمتی مدیر گروه جامعه رادیو فرهنگ درباره مجله رادیویی تاب آوری در این شبكه رادیویی گفت:با توجه به نتایج واحد های سنجش افكار و نیازسنجی رادیو فرهنگ این برنامه ( مجله رادیویی تاب آوری ) روزانه بصورت واحدهای مستقل درچارچوب برنامه صبح به وقت فرهنگ پخش می شود.
وی در ادامه اضافه كرد: همگام با توجهات جهانی به مقوله تاب آوری و به منظور ترویج مبانی نظری و آشنایی هر چه بیشتر مخاطبین فرهیخته رادیو فرهنگ با تاب آوری و همچنین كاربرد این مفاهیم و معارف باحضور محمدرضا مقدسی موسس و مدیر خانه تاب آوری به این حوزه پرداختیم
نعمتی اظهار امیدواری كرد این مجله رادیویی در توانمندی و ارتقاء سلامت فردی و اجتماعی و مقابله افراد با انواع مخاطرات و تهدیدات به ویژه پیامدها و پسامدهای بیماری كرونا موثر واقع شود.
گفتنی است مجله رادیویی تاب آوری با محتوایی مستقل را همه روزه میتوان در برنامه صبح به وقت فرهنگ حوالی ساعت 7:10 دقیقه تا 7:50 شنید.
محمدرضا مقدسی موسس و مدیر خانه تاب آوری، تسهیلگر طرح تاب آوری اجتماعی، مدیر تیم تخصصی تاب آوری در انجمن ازدواج و خانواده كشور و چهره اثر گذار تاب آوری كشور است كه اجرای كارشناسی این بخش را برعهده دارد
از محمدرضا مقدسی كتابهای متعددی چاپ و منتشر شده است كه می توان به تاب آوری در مدارس، مزایای تاب آوری، تاب آوری كودكان، روشها ی نوین، تاب آوری كودكان بی خانمان، تاب آوری، منابع و گفتمان، اقدام در كوچینگ ، تاب آوری و فرزند پروری و چند عنوان دیگر منتشر شده است .

دسترسی سریع
خبر روابط عمومی