از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

خبر روابط عمومي

اعتیاد و آسیب های آن از منظر حقوقی

شنوندگان رادیو فرهنگ می توانند یکشنبه 2 اردیبهشت ساعت 14:30 در برنامه زنده «پرونده » سوالات و نظرات خود را درباره اعتیاد و آسیب های آن از منظر حقوقی مطرح می کنند.

1397/02/02
|
14:11

برنامه زنده پرونده هر یکشنبه ساعت14:30 با موضوع مشاوره حقوقی و با حضور و کلا و قضات دادگستری که به سوالات شنوندگان در زمینه مسائل حقوقی و قضایی پاسخ می دهند.

جمشید عسگر رمکی وکیل دادگستری امروز درباره اعتیاد و آسیب های آن از منظر حقوقی
برای شنوندگان صحبت می کند.

شنونده برنامه پرونده به تهیه کنندگی پرویز جمالی و با اجرای حامد عباسی از رادیو فرهنگ باشید.

شنوندگان رادیو فرهنگ هر هفته یکشنبه ساعت 14:30 تا 15:15 از طریق شماره تماس :22040085 و شماره پیامک 30000558 می توانند با این برنامه در ارتباط باشند.

دسترسی سریع
خبر روابط عمومی