از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

خبر روابط عمومي

«انتخاب آینده » رادیو فرهنگ از وظایف مجلس شورای اسلامی تا دغدغه های مردمی

در برنامه « انتخاب آینده» هرروز ساعت10:30 وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی شده و حدود اختیارات بیان می شود.

1402/12/07
|
15:18

این برنامه را گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ تدارك دیده و در هر قسمت به موضوعات مختلفی چون اهمیت شركت در انتخابات، اثرگذاری رای نمایندگان در تصویب قوانین مرتبط با زندگی مردم، اهمیت نظارت و پیگیری اجرای قوانین ، راه های هم افزایی و اهمیت شركت در انتخابات و ... پرداخته می شود.
با رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز همراه باشید.

دسترسی سریع
خبر روابط عمومی