از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

خبر روابط عمومي

بررسی چگونگی حفظ مشتری در فروش محصولات فرهنگی و صنایع دستی در «پیشران»

برنامه پیشران كه با موضوع شعار سال از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ روی آنتن می رود امروز سه شنبه 14 آذرماه با بخش های مختلف كارشناسی به اقتصاد فرهنگی می پردازد.

1402/09/14
|
08:32

برنامه «پیشران»، پادمان اقتصاد فرهنگ است كه سه شنبه ها به تهیه كنندگی مریم قاسمی با محوریت تبیین شاخص های فرهنگی شعار سال به معرفی تولیدكنندگان كالاهای فرهنگی و هنری آموزش فروش و ویژند محصوِات فرهنگی و هنری اختصاص دارد.این هفته در این برنامه به موضوعاتی چون؛ «روشهای فروش محصولات فرهنگی»،« اهمیت بازارهای الكترونیكی در فروش محصولات فرهنگی و صنایع دستی» و.... پرداخته می شود.بخش پیشخوان برنامه به اهمیت بازارهای الكترونیكی در فروش محصولات فرهنگی و صنایع دستی اختصاص دارد،‌در بخشی دیگر با عنوان« پیشرو» روشهای حفظ مشتری در فروش محصولات فرهنگی در گفتگو با دكتر مجید مجیدی، كارشناس و مشاور فروش محصولات فرهنگی و خدماتی بیان می شود و در ادامه در بخش«پیشینه» فاطمه معتبر درباره طراحی و دوخت و فروش لباسهای سنتی و سوزن دوزی بلوچستان از شهر قم عرفی می شود .این‌برنامه بخشی با عنوان «پیشتاز»دارد كه بخشی آموزشی است و امروز درباره نگاهداشت مشتری و تفاوت بازاریابی و فروش در محصولات فرهنگی و هنری در گفتگو با مهندس علیرضا رضایی، مشاور فروش و كارآفرینی و استاد دانشگاه مطالبی بیان می شود.
گفتنی است برنامه » پیشران» به تهیه كنندگی « مریم قاسمی» ساعت 12:30 سه شنبه ها از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع
خبر روابط عمومی