دوست من کتاب متغیر از ساعت 08:55 به مدت 5 دقیقه

رادیو فرهنگ

دوست من كتاب

معرفی «راز موفقیت والدین خوشبخت » در « دوست من کتاب»

برنامه «دوست من کتاب» امروز به معرفی کتاب «راز موفقیت والدین خوشبخت » که 23 نکته را بیان می کند اختصاص دارد.

1399/07/23
|
17:02

رادیو فرهنگ امروز چهارشنبه 23 مهرماه در برنامه « دوست من کتاب» به معرفی 23 نکته کاربردی در تربیت موفق فرزندان پرداخته و کتاب « راز موفقت والدین خوشبخت» در این برنامه معرفی می شود
این کتاب پنج فصل شنیدن و آموختن، حمایت، مشارکت، برنامه ریزی، لذت و سرگرمی را شامل شده که هر فصل نیز شامل ده قسمت است و هر قسمت نیز با نقل قولی از بزرگان و ادیبان آغاز می شود. نویسنده در آغاز هر قسمت، مقدمه ای در موضوع مورد بحث مطرح و پس از آن، تجربه عینی و کاربردی خود را بیان می کندو در آخر هم نتیجه خویش را می آورد. در واقع، این کتاب اثری ارزشمند شامل 52 راهنمایی ساده ولی تأثیرگذار است. کتاب حاضر اثر نویسنده ای آمریکایی به نام خانم تریش مگی بوده که به زبان آلمانی برگردان شده است.
برنامه « دوست من کتاب» را ساعت 8:55 روز موج اف ام ردیف106 مگاهرتز از رادیو فرهنگ بشنوید.

دسترسی سریع
دوست من کتاب