دوست من كتاب متغیر از ساعت 08:55 به مدت 5 دقیقه

رادیو فرهنگ

دوست من كتاب

معرفی «راز موفقیت والدین خوشبخت » در « دوست من كتاب»

برنامه «دوست من كتاب» امروز به معرفی كتاب «راز موفقیت والدین خوشبخت » كه 23 نكته را بیان می كند اختصاص دارد.

1399/07/23
|
17:02

رادیو فرهنگ امروز چهارشنبه 23 مهرماه در برنامه « دوست من كتاب» به معرفی 23 نكته كاربردی در تربیت موفق فرزندان پرداخته و كتاب « راز موفقت والدین خوشبخت» در این برنامه معرفی می شود
این كتاب پنج فصل شنیدن و آموختن، حمایت، مشاركت، برنامه ریزی، لذت و سرگرمی را شامل شده كه هر فصل نیز شامل ده قسمت است و هر قسمت نیز با نقل قولی از بزرگان و ادیبان آغاز می شود. نویسنده در آغاز هر قسمت، مقدمه ای در موضوع مورد بحث مطرح و پس از آن، تجربه عینی و كاربردی خود را بیان می كندو در آخر هم نتیجه خویش را می آورد. در واقع، این كتاب اثری ارزشمند شامل 52 راهنمایی ساده ولی تأثیرگذار است. كتاب حاضر اثر نویسنده ای آمریكایی به نام خانم تریش مگی بوده كه به زبان آلمانی برگردان شده است.
برنامه « دوست من كتاب» را ساعت 8:55 روز موج اف ام ردیف106 مگاهرتز از رادیو فرهنگ بشنوید.

دسترسی سریع
دوست من كتاب