مستند فرهنگ شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

مستند فرهنگ

روایت دانش آموزان مناطق محروم از آغاز سال تحصیلی در« مستند فرهنگ»

مستند فرهنگ با عنوان « سرزمین مادری» دوشنبه 10 مهر همراه سمیه نجفی گزارشگر ‌و تهیه كننده این برنامه شنوندگان را به شنیدن روایت دانش آموزان مناطق محروم از آغاز سال تحصیلی دعوت می كند.

1402/07/10
|
10:46

شنوندگان این برنامه ، همسفر با سمیه نجفی گزارشگر رادیو فرهنگ در سرزمین مادری به استان خوزستان سر زده و از دغدغه های سال تحصیلی برای خانواده ها و دانش آموزان مطلع می شوند.
مهر تحصیلی و مهربانی خیرین ونیك سرشتان در آغاز سال تحصیلی در مناطق محروم بخصوص استان خوزستان با مشاركت
رادیو فرهنگ و سمیه نجفی كه با بردن نوشت افزارها برای آنهااز نزدیك شوق و علاقه بچه ها و خانواده های عشایررادر زمان دریافت هدیه های تحصیلی مستند گزارشی تهیه تقدیم شنوندگان نمایدواز دغدغه ها و نگرانی‌های آنها در حوزه آموزش صحبت به میان می آورد
گفتنی است؛"مستند فرهنگ" به تهیه كنندگی سمیه نجفی، ساعت 14:30 روی موج 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ پخش می شود.

دسترسی سریع
مستند فرهنگ