مستند فرهنگ شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

مستند فرهنگ

معرفی طبیعت و فرهنگ مردم شیرخان استان خراسان رضوی در برنامه «مستند فرهنگ»

مستندگزارشی از سمیه نجفی گزارشگر رادیو فرهنگ دوشنبه 5 اردیبهشت ماه درباره نیكوكاری و فرهنگ مردم منطقه شیرخان استان خراسان رضوی در برنامه « مستند فرهنگ» پخش می‌شود.

1401/02/05
|
09:46

شنوندگان رادیو فرهنگ امروز 5 اردیبهشت ماه از نیكوكاری، طبیعت و فرهنگ مردم منطقه شیرخان استان خراسان رضوی می شنوند.
این برنامه به گفتگوی سمیه نجفی؛ گزارشگر رادیو فرهنگ‌ با مردم این منطقه و گفت و گو درباره نیكوكاری و فرهنگ مردم اختصاص دارد.
شیرخان، روستایی از توابع بخش مركزی و در شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی ایران است.
این روستا در دهستان طبس قرار داشته و بر اساس سرشماری سال 1385 جمعیت آن 845 نفر (212 خانوار) بوده است.

نجفی در سفر ی دیگر به منطقه شیرخان استان خراسان رضوی به معرفی منطقه، طبیعت و فرهنگ مردم و نیكوكاری در این منطقه می پردازد.

این مستند گزارشی ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه روی موج 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

دسترسی سریع
مستند فرهنگ