شب های فرهنگ شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

شب هاي فرهنگ

غزلی از عبدالرحمن جامی در «شب های فرهنگ»

غزلی از عبدالرحمن جامی در برنامه « شب های فرهنگ» شنبه 14 اسفند بررسی می‌شود.

1400/12/14
|
09:28

برنامه « شب های فرهنگ» شنبه شب ها به بررسی اشعار نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن محمد ( جامی) اختصاص دارد و این هفته نیز یكی از غزلیات این شاعر خوانده و بررسی می شود.
جامی مشهور به خاتم الشعرا حكیمی بود كه موسیقی می‌دانست و بعد از میانسالی زندگی صوفیانه را انتخاب كرد. دیوان شعرش شامل قصاید و غزلیات و مقطعات و رباعیات بوده و مثنوی هفت اورنگ او بسیار مشهور است.
غزلیات جامی غالباً از هفت بیت تجاوز نمی‌كند و اكثراً عاشقانه یا عارفانه‌است.
برنامه «شب های فرهنگ» را ساعت 21:30 روی نوجوان ام‌ردیف 106 مگاهرتز از رادیو فرهنگ بشنوید.

دسترسی سریع
شب های فرهنگ