ایران جغرافیای مهربانی هر روز از ساعت متغیر به مدت 5 دقیقه

رادیو فرهنگ

ايران جغرافياي مهرباني

موج همدلی به وسعت ایران با پویش ایران جغرافیای مهربانی

رادیو فرهنگ در نخستین همایش ملی ایران جغرافیای مهربانی به سبزوار می رود تا پویشی برای همدلی به وسعت تمام ایران برگزار كند و مدیر پخش رادیو فرهنگ این حركت را عزمی ملی برای تقسیم خوبی ها عنوان كرده است.

1399/12/06
|
14:46

میثم كطاییان مدیر پخش رادیو فرهنگ درباره همایش ایران جغرافیای مهربانی گفت: فواصل پخش برنامه ها یكی از بخش های مهم و تاثیرگذار رسانه ای چون رادیو است، ایده برگزاری پویش ایران جغرافیای مهربانی نیز از برنامه ای نشات گرفت كه در فواصل پخش برنامه های رادیو فرهنگ،قرار داشت.
وی هدف این برنامه را ترویج حال خوب در جامعه عنوان كرد و افزود: یكی از راه های ترویج حال خوب،كمك به هم نوع است كه در این برنامه محوری اصلی است، این روزها تنها راهِ گذر از این دوران قسمت كردن خوبی ها حتی در فرصت اندك است همانطور كه صائب تبریزی سروده، همچو خورشید به ذرات جهان قسمت كن
گر نصیب تو ز گردون همه یك نان باشد
مدیر پخش رادیو فرهنگ تصریح كرد:با شروع پاندمی و ویروسِ جهان گیر كرونا این همدلی و كمك به هم نوع اهمیت ویژه ای پیدا كرد،به خصوص در بین قشر محروم،خیلی از مشاغل تحت تاثیر این ویروس قرار گرفت و خیریه ها اقدامات مفیدی انجام دادند كه رادیو فرهنگ به عنوان یار رسانه ای خیرین به معرفی این اقدامات در قالب برنامه « ایران جغرافیای مهربانی» پرداخت.
كطاییان برگزاری اولین همایش ملی ایران جغرافیای مهربانی در سبزوار را حلقه ای برای ترویج و‌تقویت فعالیت های خیرخواهانه عنوان كرد و گفت : در حاشیه این همایش دو تیم پزشكی در سبزوار مستقر شده و (در حوزه دندانپزشكی، جراحی فك و صورت) ویزیت رایگان و در صورت لزوم جراحی برای اقشار كم درآمد انجام می شود.
وی ادامه داد:همایش اصلی شنبه نهم اسفندماه، در دانشگاه حكیم سبزواری برگزار می شود و در این همایش جایگاه موسسات خیریه و گروه های جهادی بررسی خواهد شد.
كطاییان با دعوت از همه گروه های جهادی و خیرین برای پیوستن به پویش ایران جغرافیای همدلی گفت: این پویش حركتی برای زندگی بهتر و تقسیم شادی ها است و امیدوارم این حركت به ریشه كنی فقر در جامعه بیانجامد
گفتنی این همایش به همت رادیو فرهنگ شنبه نهم اسفندماه ساعت 09:00 صبح برگزار و از رادیو فرهنگ پخش می شود.

دسترسی سریع
ایران جغرافیای مهربانی