گلخانه جمعه هر هفته از ساعت 08:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

گلخانه

جایگاه و اهمیت تالاب ها در محیط زیست در «گلخانه» رادیو فرهنگ

برنامه « گلخانه» با محوریت محیط زیست و قوانین آن، امروز چهارشنبه 25 تیرماه، با موضوع جایگاه و اهمیت تالاب ها در محیط زیست از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1399/04/25
|
12:39

برنامه «گلخانه» امروز جایگاه و اهمیت تالاب ها در محیط زیست و قوانین هوای پاك به كارشناسی علیرضا باقری،فاطمه شفیعی و دكتر رضوان وطن خواه از رادیو فرهنگ پخش می شود.
«گلخانه» با رویكرد فرهنگ سازی در زمینه محیط زیست و طرح مسائل و مباحث محیط زیستی ، بررسی قواین مربوط به محیط زیست در قانون اساسی با حضور كارشناسان و فعالان این حوزه به مدت 30دقیقه ساعت16 روز های چهارشنبه هر هفته پخش می شود.
گفتنی است «گلخانه» با گویندگی «فریناز ثریا» و تهیه كنندگی«امیرحسین محمودی» با كارشناسانی چون «فاطمه شفیعی»،«سیما حریری»،«رضوان وطن خواه» و «عبدالرضا باقری» از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع
گلخانه