از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

بررسی ظرفیت های اخلاقی و انسانی در ادبیات فارسی با « بهارجان»

حكمت های نوروزی و ظرفیت های اخلاقی كه در ادبیات فارسی به آنها اشاره شده موضوع برنامه «بهارجان» رادیو فرهنگ است.

1402/01/13
|
04:24

در برنامه « بهار جان» كه روزهای فرد ساعت 11:15 پخش می شود حكمت های نوروزی بیان شده و گوشه ای از ظرفیت های عظیم اخلاقی و انسانی ادبیات فارسی با فرا رسیدن بهار برای شنوندگان بازگو می شود.

این برنامه را یكشنبه، سه شنبه و پنجشنبه ساعت 11:15 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز از رادیو فرهنگ بشنوید.

دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ