هفت اقلیم شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 19:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

بررسی تاثیر کتابهای زرد بر کمرنگ شدن محتوا و مطالعه ی هدفمند در هفت اقلیم رادیو فرهنگ

برنامه «هفت اقلیم» رادیو فرهنگ امروز به موضوع نقش و تاثیر گسترش انتشار کتابهای زرد بر کمرنگ شدن محتوا و مطالعه ی هدفمند می پردازد.

1399/08/19
|
11:12

در برنامه هفت اقلیم دوشنبه 19 آبان ماه تاثیر گسترش انتشار کتابهای زرد بر کمرنگ شدن محتوا و مطالعه ی هدفمند و دلایل گرایش مخاطب به این گونه کتابها بررسی می شود.
این موضوع درگفتگو با تکین حمزه لو و مستانه فراهانی از نویسندگان کشورمان مورد بحث و توجه قرار می گیرد.
برنامه هفت اقلیم شنبه تا پنجشنبه ساعت 17 به صورت زنده از گروه کتاب روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز از رادیو فرهنگ شنیدنی است.

دسترسی سریع
هفت اقلیم