هفت اقلیم شنبه تاجمعه از ساعت 16:00 تا 16:55 به مدت 55 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

نگاهی به هنرهای دستی استان سیستان و بلوچستان در هفت اقلیم رادیو فرهنگ

برنامه « هفت اقلیم» شنبه 29 اردیبهشت در بخش های مختلف به بررسی وضعیت صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان اختصاص دارد.

1403/02/29
|
09:49

در این برنامه با « جلال زایی» پژوهشگر و مشاور در امور میراث فرهنگی (درباره ظرفیت های میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان ) گفتگو می شود.‌.
در بخشی دیگر از برنامه گفتگو با رخشانی معاون صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان در خصوص ظرفیت های صنایع دستی استان در نمایشگاه صنایع دستی ایران پخش می شود.
گفتگو با واثق پژوهشگر استان سیستان و بلوچستان با موضوع مرمت و احیای میراث استان بخشی دیگر از«هفت اقلیم» است و در ادامه نیز با بخشی به .گردشگری روستاهای سمنان اختصاص دارد .

« هفت اقلیم»را به تهیه كنندگی امیررضا راز و كارشناسی محمدعلی مومنی ساعت 16 از رادیو فرهنگ را روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف585 كیلوهرتز بشنوید.

دسترسی سریع
هفت اقلیم