هفت اقلیم شنبه تاجمعه از ساعت 16:00 تا 16:55 به مدت 55 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

بررسی گرافیك مطبوعاتی و هنرهای تجسمی در «هفت اقلیم» رادیو فرهنگ

برنامه هفت اقلیم سه شنبه 5 دی با محوریت هنرهای تجسمی از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1402/10/05
|
07:38

این‌مجله رادیویی كه ساعت16:00 از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ پخش می شود بخش های مختلفی دارد كه به موضوع گرافیك مطبوعاتی و هنرهای تجسمی می پردازد.
در این برنامه با كوروش پارسا نژاد ( مدیر هنری ، طرح گرافیك و مدرس دانشگاه ) گفتگو می شود و در ادامه جعفر ذهنی ( طراح گرافیك )درخصوص گرافیك در مطبوعات صحبت می كند
در بخشی دیگر از برنامه غفاری از عكاسان كشورمان به موضوع عكاسی خبری و اهمیت عكاسی در ارسال پیام به مخاطب می پردازد.
« هفت اقلیم» را از رادیو فرهنگ را روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف585 كیلوهرتز بشنوید.

دسترسی سریع
هفت اقلیم