هفت اقلیم شنبه تاجمعه از ساعت 16:00 تا 16:55 به مدت 55 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

بررسی زبان معیار شفاهی در رادیو در«هفت اقلیم»رادیو فرهنگ

برنامه «هفت اقلیم» امروز یكشنبه 25 تیرماه1402 با موضوع شكل گیری زبان معیار شفاهی در رادیو از شبكه رادیویی فرهنگ پخش می شود.

1402/04/25
|
06:55

برنامه هفت اقلیم هفته گذشته به رادیو و زبان معیار، به بررسی زبان رادیو از هنگام تاسیس تا به امروز و فردایی زبان رادیو اختصاص داشت و این هفته در ادامه بحث قبلی در این برنامه به شكل گیری زبان معیار شفاهی در رادیو پرداخته می شود.
در بخش اول گفتگو این‌برنامه با عنوان« مشق رادیو » با دكتر بهروز عباس قنبری زبان شناس گپ و‌گفتی انجام شده كه پخش می شود

"آیا شما این صدا را میشناسید؟" عنوان بخش تعامل با مخاطبان است كه امروز صدای « مریم نشیبا» گوینده پیشكسوت رادیو پخش می شود.
در گفتگو با این گوینده پیشكسوت رادیو در حوزه زبان معیار شفاهی در رادیو و گویندگی در رادیو مطالبی بیان می شود.

سمیه نجفی گزارشی در خصوص برنامه های شاخص رادیو با عنوان "از رادیو چه خبر؟"دارد و در ادامه تصویرسازی های ذهنی و كلامی مخاطبان درباره رادیو با آیتم "به خانواده رادیو خوش آمدید" به گویندگی رضا كمره ای بخش دیگری از این برنامه رادیویی است كه پخش می شود.
معرفی برنامه "افق روشن از رادیو سلامت و ،گفتگو با تهیه كننده و عوامل این برنامه بخشی دیگر از برنامه« هفت اقلیم» است.
برنامه« هفت اقلیم» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ روزهای یكشنبه به تهیه كنندگی سعید فرح آبادی ساعت 16:00روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع
هفت اقلیم