كیمیا هر یكشنبه از ساعت 21:00 به مدت یك ساعت

رادیو فرهنگ

كيميا

خوشبختی چیست و خوشبخت كیست؟

دكتر امیر عباس علی زمانی در برنامه كیمیا در تعریف خوشبختی گفت: خوشبختی در یك كلام، رسیدن به امیال و آرزوهاست.

1398/05/09
|
11:02

برنامه كیمیا از رادیو فرهنگ كه به موضوع فلسفه زندگی و معنا و مفهوم خوشبختی می پردازد هر هفته یكشنبه ها ساعت 21 با حضور دكتر امیر عباس علی زمانی پخش می شود. آنچه در زیر می خوانید فرازهایی از اولین برنامه كیمیا است كه دكتر علی زمانی درباره معنای خوشبختی صحبت كرد.

امیر عباس علی زمانی استاد فلسفه دانشگاه تهران درباره مفهوم و معنای خوشبختی و معنای زندگی می گوید: اگر بخواهیم از افراد بپرسم كه در زندگی می خواهند به چه چیزی برسند، حتما یكی از آنها «خوشبختی » است. برای اینكه زندگی مطلوب ، خوب، خوش و معنادار باشد، به این معناست كه با فضلیت ، رضایت از زندگی و ضرورت و شور داشته باشد و از طرفی غایتمند باشد.
دكتر علی زمان افزود: زندگی را می خواهیم برای خوشبختی ، اما خوشبختی را برای خود خوشبختی می خواهیم. همه مردم در طلب خوشبختی هستند. افلاطون یكی از اولین كسانی است كه خوشبختی را تعریف كرده است و نقطه آغاز مباحث او درباره خوشبختی برگرفته از سقراط است.

دكتر علی زمانی با استناد به تعریف خوشبختی توسط سقراط گفت: آدم خوشبخت كسی است كه به امیال، آرزوها و مقاصدش برسد. معنای زندگی در رسیدن، موفقیت و كامیابی است. هر كسی باید داستان زندگی خود را بنویسد.
وی افزود: گرگیاس درباره خوشبختی می گوید: انسان آزاد مرد كسی است كه امیالش را می شناسد و تلاش می كند امیالش شكوفا شوند و برای رسیدن به آن ها تلاش می كند . وی تاكید كرد: در نظر گرگیاس رسیدن مهم است، «معنا» در رسیدن است.

این استاد فلسفه بعد از جمع بندی تعاریف خوشبختی افزود: خوشبختی در یك كلام، رسیدن به امیال و آرزوهاست.

كارشناس برنامه كیمیا در ادامه گفت: اینكه آیا خوشی به مفهوم روانشناختی آن همه ی معناست و آیا فقط خوشی است كه با ارزش است؟ كسی منكر نیست آدمی كه زندگی خوبی دارد، حالش خوب است. زندگی معنادار نمی تواند فاقد خوشی باشد.

كسی می تواند خوش باش اما زندگی معناداری نداشته باشد وی افزود براین مبنا آیا هر كسی كه حال خوشی دارد می توانیم بگوییم زندگی معناداری دارد؟ پاسخ این است كه اتفاقا نقد سقراط به همین مفهوم خوشی است .

دكتر علی زمانی گفت : مولانا در تعبیر بسیار زیبایی نقل می كند :
می‌گریزند از خودی در بیخودی
یا به مستی یا به شغل ای مهتدی
نفس را زان نیستی وا می‌كشی
زانك بی‌فرمان شد اندر بیهشی

و در جایی دیگر حضرت مولانا می گوید:

راه لذت از درون دان نه از برون
ابلهی دان جستن قصر و حصون
آن یكی در كنج مسجد مست و شاد
وآن دگر در باغ ترش و بی‌مراد

این بدان معناست كه در واقع «معنا» در تحقق خود است در این زندگی فرصتی داریم كه هركسی باید عالم درونی خود را عینیت ببخشد .

كارشناس برنامه كیمیا در پایان خاطر نشان كرد: افرادی مانند نیچه معتقدند امیال ما آتشفشان وار باید جلو برود؛ اما اگر عمیق ترین امیال و آرزوها تحقق یابند در نهایت این سوال پیش می آید كه معنای واقعی زندگی چیست و آیا مفهوم خوشبختی به این راحتی تنها به معنای رسیدم به امیال و آرزوها تحقق می یابد؟!!

در برنامه بعد به این موضوع می پردازیم كه كدام میل ؟ كدام آرزو ؟ و معنا واقعی خوشبختی كدام است؟

«كیمیا» برنامه جدیدی از رادیو فرهنگ است كه از یكشنبه ساعت 21 به مدت یك ساعت، به تهیه كنندگی مریم یوسفی پور و اجرای كارشناسی هدایتی روی موج اف ام ردیف 106مگاهرتز پخش می‌شود.

دسترسی سریع
كیمیا