كتاب بان شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

كتاب بان

نگاهی به شعر و ترویج خواندن برای خردسالان و كودكان در رادیو فرهنگ

برنامه «كتاب بان» یكشنبه 8 اسفند ، با نگاهی به شعر و ترویج خواندن برای خردسالان و كودكان از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1400/12/08
|
09:58

علی اكبر زین‌العابدین كارشناس مجری برنامه«كتاب بان» این هفته میزبان حدیث لزرغلامی ؛ شاعر و نویسنده كودك و نوجوان است كه به موضوع شعر و ترویج خواندن برای خردسالان و كودكان می پردازد.
در زمانه‌ای كه انسان‌ها در محاصره‌ی رسانه‌ها و بمباران اطلاعاتی هستند، كتاب فرصتی برای درنگ و اندیشیدن در اختیار مخاطبانش قرار می‌دهد. بنابراین لازم است از دوران كودكی فرزندان‌مان را با كتاب آشنا كنیم تا در میانه‌ی بازی‌های كامپیوتری و برنامه‌های تلویزیونی، فرصتی داشته باشند برای تمرین اندیشیدن، گفت‌وگو كردن، شنیدن نظرات دیگران و شناخت خود و احساسات خود. از این رو، كتاب خواندن به استقلال فكری كودكان كمك می‌كند.
برای ترویج كتابخوانی، خانواده نقش بسیار مهمی ایفا می‌كند. بعد از خانواده، مربیان و آموزگاران می‌توانند در علاقه‌مند كردن كودكان به كتابخوانی، نقش موثری داشته باشند.
انتخاب كتاب مناسب و باكیفیت، استفاده از روش‌های جذاب بلندخوانی، ایجاد فضای مناسب برای كتابخوانی و فعالیت‌های قبل و بعد از كتابخوانی، در ایجاد علاقه به كتاب در كودكان و نوجوانان بسیار مهم است.

بدین ترتیب فرهنگ شعر و ترویج خواندن برای خردسالان و كودكان باید از دوران كودكی و در خانواده و در روند جامعه پذیری اولیه آغاز شود كه در این برنامه پیشنهاداتی برای ترویج فرهنگ كتابخوانی در بخش های مختلف بیان می شود.
شنوندگان این هفته با « صمد رهبریار» مروج فعال ترویج كتابخوانی از رشت آشنا می شوند و وی درباره تجربیات خود در این زمینه سخن می‌ گوید.
برنامه «كتاب بان» را فریده گودرزی با اجراكارشناسی علی اكبر زین العابدین برای گروه كتاب رادیو فرهنگ تهیه می‌كند كه یكشنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه می‌شنوید.

دسترسی سریع
كتاب بان