از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

كتاب بان

بررسی نقش كتابفروشی ها در ترویج كتابخوانی در رادیو فرهنگ

برنامه كتاب بان شنبه 15آذرماه، با موضوع نقش كتابفروشی ها در ترویج كتابخوانی از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1399/09/15
|
11:08

در برنامه «كتاب بان» كه با موضوع ترویج كتابخوانی از رادیو فرهنگ پخش می شود، امروز «علی اكبر زین العابدین» درباره نقش كتاب فروشی ها در ترویج كتاب خوانی و جذب مروجان كتابخوانی صحبت می كند و در این رابطه با شهرام شكوری در خصوص «چگونه كتابخوانی در دبستان ها رویكرد باشد؟» گفت و‌گو‌ می كند.
در ادامه نیز سخنان عاطفه اسلام زاده درباره موضوع برنامه پخش می شود.
همچنین با توجه به رسالت این برنامه در معرفی چهره های مروج كتابخوانی به عنوان الگو برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه و آشنایی شنوندگان با شیوه های تبلیغ كتابخوانی این هفته «آمنه كارگر اومالی» مروج مطالعه از «نكا» استان مازندران درباره تجربیات خود در این زمینه سخن می گوید.
برنامه «كتاب بان» به تهیه كنندگی «فریده گودرزی» و با اجرای كارشناسی «علی اكبر زین العابدین» شنبه هرهفته ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه به همت گروه كتاب رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع
كتاب بان