از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

كتاب بان

بررسی شرایط بومی و‌ محلی در ترویج كتابخوانی با «كتاب بان» رادیو فرهنگ

برنامه «كتاب بان» امروز 29 شهریورماه، در گفتگو با «كلثوم عثمان پور» به ترویج كتاب و شرایط بومی و محلی كتاب خوانی می پردازد.

1399/06/29
|
11:45

برنامه «كتاب بان» كه با موضوع ترویج كتاب و شرایط بومی و محلی از رادیو فرهنگ پخش می شود امروز 29 شهریورماه، به «علی اكبر زین العابدین» درباره شرایط بومی و‌ محلی در ترویج كتابخوانی با« كلثوم عثمان پور» با تسهیل گران مطالعه استان كردستان گفتگو می كند.
همچنین با توجه به رسالت این برنامه در معرفی چهره های مروج كتابخوانی به عنوان الگو برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه و آشنایی شنوندگان با شیوه های تبلیغ كتابخوانی این هفته «خوشبخت» مروج مطالعه از روستای میبد یزد درباره تجربیات خود در این زمینه سخن می گوید.
برنامه «كتاب بان» به تهیه كنندگی «فریده گودرزی» و با اجرای كارشناسی «علی اكبر زین العابدین» شنبه هر هفته ساعت 11:30صبح به مدت 30 دقیقه به همت گروه كتاب رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع
كتاب بان