از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

كتاب بان

مرورنویسی كتاب و تاثیر آن در ترویج كتاب در كتاب بان رادیو فرهنگ

برنامه «كتاب بان» امروزدر گفتگو با «مهدی توكلی »به اهمیت توجه به مرور نویسی كتاب و تاثیر آن در ترویج كتاب خوانی می پردازد.

1399/06/22
|
07:40

برنامه «كتاب بان» شنبه 22 شهریورماه، با موضوع مرور نویسی كتاب و تاثیر آن در ترویج كتابخوانی از رادیو فرهنگ پخش می شود و در این برنامه «مهدی توكلی » مدیر الف كتاب درخصوص موضوع برنامه صحبت می كند.
همچنین با توجه به رسالت این برنامه در معرفی چهره های مروج كتابخوانی به عنوان الگو برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه و آشنایی شنوندگان با شیوه های تبلیغ كتابخوانی این هفته « مریم بهزاد نژاد» مروج مطالعه از اصفهان درباره تجربیات خود در این زمینه سخن می گوید.
برنامه «كتاب بان» به تهیه كنندگی «فریده گودرزی» و با اجرای كارشناسی «علی اكبر زین العابدین» شنبه ها ساعت 11:30صبح به مدت 30 دقیقه به همت گروه كتاب رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع
كتاب بان