از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

كتاب بان

روایت رییس ایكوم ایران از كتاب خوانی در تهران قدیم در«كتاب بان»رادیو فرهنگ

برنامه «كتاب بان» امروز در گفتگو با «سید احمد محیط طباطبایی » به ترویج فرهنگ كتابخوانی در تهران قدیم می پردازد.

1399/06/01
|
10:13

برنامه «كتاب بان» شنبه یكم شهریورماه، با محوریت ترویج كتابخوانی و موضوع ترویج كتاب در تهران قدیم از رادیو فرهنگ پخش می شود.
در این برنامه « علی اكبر زین العابدین» به عنوان كارشناس مجری با استاد سید احمد محیط طباطبایی رییس ایكوم ایران در خصوص كتاب خوانی در تهران قدیم گفتگو می كند .
همچنین با توجه به رسالت این برنامه در معرفی چهره های مروج كتابخوانی به عنوان الگو برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه و آشنایی شنوندگان با شیوه های تبلیغ كتابخوانی، این هفته در برنامه «كتاب بان» با زهرا آب سوران از ارومیه گفتگو می شود.
برنامه «كتاب بان» به تهیه كنندگی «فریده گودرزی» و با اجرای كارشناسی «علی اكبر زین العابدین» شنبه هر هفته ساعت 11:30صبح به مدت 30 دقیقه به همت گروه كتاب رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع
كتاب بان