كتاب بان شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

كتاب بان

بررسی راه های ترویج كتابخوانی در مدارس با «كتاب بان» رادیو فرهنگ

برنامه كتاب بان یكشنبه 28 آبان ، به بیان راهكارهایی برای ترویج كتابخوانی در مدارس اختصاص دارد.

1402/08/28
|
10:25

در برنامه این هفته « كتاب بان» ، «علی اكبر زین العابدین» با «كتایون رجبی راد»ناشر،معلم و مروج كتابخوانی گفتگو می كند.
در ادامه نیز درباره چگونگی ترویج كتاب ‌و كتابخوانی دكتر حامد صلاحی مشاور معاون فرهنگی وزیر علوم مطالبی را بیان می‌كند.
با توجه به رسالت این برنامه در معرفی چهره‌های مروج كتابخوانی به عنوان الگو برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه و آشنایی شنوندگان با شیوه‌های تبلیغ كتابخوانی این هفته مروج فعال امیرمحمد دهقانی دانش آموز پایه نهم از اشكذر استان یزد به عنوان درباره تجربیات خود در این زمینه سخن می‌گوید.
برنامه «كتاب بان» به تهیه كنندگی «فریده گودرزی» و با اجرای كارشناسی «علی اكبر زین العابدین» یكشنبه هرهفته ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه به همت گروه كتاب رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز پخش می‌شود.

دسترسی سریع
كتاب بان