كتاب بان شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

كتاب بان

معرفی فعالیتهای مجموعه هفت خوان برای ترویج كتابخوانی برای نوجوانان در «كتاب بان» رادیو فرهنگ

برنامه كتاب بان یكشنبه 16 مهرماه ،مروری بر فعالیتهای مجموعه هفت خوان در ترویج كتابخوانی برای نوجوانان دارد.

1402/07/16
|
08:52

در برنامه این هفته « كتاب بان» ، «علی اكبر زین العابدین» پیرامون نقش و تاثیر فعالیتهای مجموعه هفت خوان در ترویج كتابخوانی به ویژه برای نوجوانان با محمدرضا خراسانی زاده گفتگو می كند.

در ادامه نیز درباره چگونگی ترویج كتاب ‌و كتابخوانی دكتر حامد صلاحی مشاور معاون فرهنگی وزیر علوم مطالبی را بیان می‌كند.
با توجه به رسالت این برنامه در معرفی چهره‌های مروج كتابخوانی به عنوان الگو برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه و آشنایی شنوندگان با شیوه‌های تبلیغ كتابخوانی این هفته كلثوم اكبری از روستاهای توابع رشت به عنوان مروج فعال درباره تجربیات خود در این زمینه سخن می‌گوید.
برنامه «كتاب بان» به تهیه كنندگی «فریده گودرزی» و با اجرای كارشناسی «علی اكبر زین العابدین» یكشنبه هرهفته ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه به همت گروه كتاب رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز پخش می‌شود.

دسترسی سریع
كتاب بان