كتاب بان شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

كتاب بان

«كتاب‌بان» رادیو فرهنگ سراغ نقش خبرنگاران در ترویج كتابخوانی می‌رود

برنامه كتاب بان یكشنبه 9 مهرماه ،به موضوع بررسی نقش خبرگزاری ها در ترویج كتاب اختصاص دارد.

1402/07/09
|
09:18

در برنامه این هفته « كتاب بان» ، «علی اكبر زین العابدین» پیرامون نقش و تاثیر فعالیتهای خبرگزاری ها در ترویج فرهنگ مطالعه با محمد مهدی شیخ صراف ،سردبیر خبرگزاری كتاب ایبنا گفتگو می كند.
در ادامه نیز درباره چگونگی ترویج كتاب ‌و كتابخوانی دكتر حامد صلاحی مشاور معاون فرهنگی وزیر علوم مطالبی را بیان می‌كند.
با توجه به رسالت این برنامه در معرفی چهره‌های مروج كتابخوانی به عنوان الگو برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه و آشنایی شنوندگان با شیوه‌های تبلیغ كتابخوانی این هفته دیبا رستم پور از ایلام به عنوان مروج فعال درباره تجربیات خود در این زمینه سخن می‌گوید.
برنامه «كتاب بان» به تهیه كنندگی «فریده گودرزی» و با اجرای كارشناسی «علی اكبر زین العابدین» یكشنبه هرهفته ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه به همت گروه كتاب رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز پخش می‌شود.

دسترسی سریع
كتاب بان