كتاب بان شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

كتاب بان

بررسی تاثیر فعالیتهای انتشارات در ترویج كتابخوانی در كتاب بان رادیو فرهنگ

برنامه كتاب بان یكشنبه4 تیرماه ، با نگاهی به نقش انتشارات در ترویج كتابخوانی از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1402/04/04
|
10:03

مطالعه، جزئی از نیازهای اجتماعی انسان است كه هر فردی به وسیله آن، با اندیشه‌ها و افكار دیگران ارتباط برقرار می‌كند و از دستاوردهای علمی و ادبی دیگران بهره‌مند می‌شود دز این میان نقش انتشارات در این راه مهم است پس در برنامه این هفته « كتاب بان» ، «علی اكبر زین العابدین» با «افشین شحنه تبار» مدیر انتشارات شمع و مه در ایران و اروپا درباره نقش و تاثیر فعالیتهای انتشارات در ترویج كتابخوانی گفتگو می كند.

در ادامه نیز درباره چگونگی ترویج كتاب ‌و كتابخوانی دكتر حامد صلاحی مشاور معاون فرهنگی وزیر علوم مطالبی را بیان می‌كند.
با توجه به رسالت این برنامه در معرفی چهره‌های مروج كتابخوانی به عنوان الگو برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه و آشنایی شنوندگان با شیوه‌های تبلیغ كتابخوانی این هفته زهرا آقاجانپور از هشترود آذربایجان شرقی به عنوان مروج فعال درباره تجربیات خود در این زمینه سخن می‌گوید.
برنامه «كتاب بان» به تهیه كنندگی «فریده گودرزی» و با اجرای كارشناسی «علی اكبر زین العابدین» یكشنبه هرهفته ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه به همت گروه كتاب رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز پخش می‌شود.

دسترسی سریع
كتاب بان