كتاب بان شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

كتاب بان

بررسی ضرورت آموزش مستمر كتابداران روستایی در رادیو فرهنگ

ضرورت آموزش مستمر كتابداران روستایی ‌ونقش آن در ترویج كتابخوانی امروز شنبه 7 خرداد ، در برنامه «كتاب بان» رادیو فرهنگ بررسی می شود.

1401/03/07
|
09:49

علی اكبر زین‌العابدین كارشناس مجری برنامه«كتاب بان» در برنامه این هفته میزبان « منیر همایونی» مدیر كانون توسعه فرهنگی كودكان است و با وی درباره اهمیت ضرورت آموزش مستمر كتابداران روستایی در ترویج فرهنگ مطالعه گفت و‌گو می كند.
دسترسی به كتاب و كتاب­خوانی و آشنایی كتابداران با روش های ترویج مطالعه یكی از عوامل موثر و اساسی در رشد فرهنگی، اجتماعی، شناختی و شخصیتی كودكان است. به‌ویژه اگر سخن از عدالت آموزشی باشد دسترسی به كتاب‌­های با كیفیت و حضور كتابداران مجری حق همه كودكان این سرزمین است و این مساله باید در روستاها یا مناطق محروم از كتاب­‌های با كیفیت و مروجان كتاب و كتابداران خبره به یك الزام تبدیل می‌شود.
در این برنامه نقش كتابداران در ترویج كتابخوانی و اهمیت آموزش مستمر كتابداران روستایی كه دغدغه مردم و رواج فرهنگ كتابخوانی داشته باشند بررسی می شود.
همچنین با توجه به رسالت برنامه در بخشی معرفی مروجان كتابخوانی در كشور پرداخته می شود و شنوندگان این هفته با مروج فعال «عبدالرسول خسروی »از استان بوشهر آشنا می شوند و وی درباره تجربیات خود در این زمینه سخن می‌ گوید.
برنامه «كتاب بان» به تهیه كنندگی فریده گودرزی با اجراكارشناسی علی اكبر زین العابدین از گروه كتاب رادیو فرهنگ ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع
كتاب بان