كتاب بان شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

كتاب بان

بررسی نقش رادیو و بسته های صوتی در ترویج كتابخوانی رادیو فرهنگ

برنامه «كتاب بان» یكشنبه 22 اسفند ، با نگاهی به نقش رادیو و بسته‌های صوتی ( پادكست ) در ترویج كتابخوانی از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1400/12/22
|
08:46

علی اكبر زین‌العابدین كارشناس مجری برنامه«كتاب بان» این هفته میزبان محسن حكیم معانی نویسنده و تهیه كننده رادیویی است كه به موضوع ترویج خواندن و رمان خوانی در رادیو و پادكست ها می پردازد.
كتاب خواندن فراتر از یك سرگرمی انفرادی، می‌تواند یك فعالیت اجتماعی هم باشد. باشگاه‌های كتاب در حال گسترش هستند. افراد زیادی صحبت كردن درباره كتاب‌ها را به اندازه خواندن آن‌ها دوست دارند و حتی با كمرنگ شدن كتابخانه‌ها ، فناوری‌های جدید دیگری برای ترویج كتاب وارد عمل شده‌اند. یكی از این فناوری‌ها پادكست است
پادكست‌های مربوط به كتاب‌ها فراوانند،در این برنامه چند‌نمونه از آنها معرفی میشود.
در برنامه « كتاب بان» این هفته به این موضوع كه پادكست‌های خوب در زمینه كتاب به افراد این فرصت را می‌دهند تا نگاهی اجمالی به قفسه‌های كتاب دیگران داشته باشند، اسم كتاب‌های متنوع در موضوعات مختلف به گوششان بخورد و آشنا شوند و باعث ایجاد حس مشترك بین آنها و كتاب‌خوان‌ها ‌شود اشاره می شود.
همچنین نقش رادیو در ترویج كتابخوانی با تولید كتاب های صوتی نیز بررسی می شود.
شنوندگان این هفته با « اسما قلی زاده » مروج فعال ترویج كتابخوانی از شهر گناباد آشنا می شوند و وی درباره تجربیات خود در این زمینه سخن می‌ گوید.
برنامه «كتاب بان» را فریده گودرزی با اجراكارشناسی علی اكبر زین العابدین برای گروه كتاب رادیو فرهنگ تهیه می‌كند كه یكشنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه می‌شنوید.

دسترسی سریع
كتاب بان